Návštěv :
Celkem : 1374
Týden : 9
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 11.01.2020 15:09:33

Administrace

O KNIHOVNĚ

Podle obecní kroniky byla knihovna v Ostopovicích založena r. 1897 nadučitelem Josefem Palkovským, který založil čtenářský kroužek a půjčoval knihy.
   V následujících letech byla knihovna umístěna na různých místech v obci a nakonec v nevyhovujících místnostech bývalého "Spolku". V r. 1987 při oslavách 750 let vzniku obce byla přestěhována do nových prostor na Lipové ulici, kde sídlí dodnes.
Při půjčování knih se vystřídalo několik knihovníků mezi nimi pan Řezáč a Szeman.Na začátku 70. let 20. století činnost knihovny téměř ustala až do roku 1974, kdy se knihovnicí stala paní Miluška Červená. Ta se knihovně věnovala až do svých 80. let v r. 2002.V letech 2003 - 2014 byla knihovnicí paní Libuše Pálková. Od r. 2015 se čtenářům věnuje paní Alena Vamberová. 
   Po organizační stránce patřila knihovna od 60. let 20. století mezi knihovny okresu Brno-venkov a po odborné stránce se o ní staraly metodičky z Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích.V r. 1990 se pak stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov.Od r. 2003 po zrušení okresního úřadu se zřizovatelem knihovny stala Obec Ostopovice.
   Knihovna patří do knihovnického střediska Modřice, z něhož získává výměnné soubory knih. Při nákupu nových knih využívá služeb regionální knihovny- Městské knihovny Kuřim.Od prosince r. 2006 je čtenářům k dispozici veřejná internetová stanice.

Provoz knihovny je hrazen z rozpočtu obce.

 

        VÝSLEDKY ČINNOSTI KNIHOVNY

  2010 2014 2015 2016
obyvatelé 1495 1649 1649 1689
Počet knih 2465 5677 5897 6127
Výpůjčky 6229 6019 6346 5776
Čtenáři celkem/děti 135/24 133/21 192/42 179/36
Návštěvníci 1350 1393 1784 1515