Návštěv :
Celkem : 1374
Týden : 9
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 11.01.2020 15:09:33

Administrace

Půjčování knih a časopisů

Přístup k internetu

 

Výpůjční lhůta je 1 měsíc, pokud dokument není žádán jiným čtenářem, je možné výpůjčku prodloužit


Služby mohou využívat registrovaní čtenáři knihovny

Registrační poplatek s platností na 12 měsíců
- dospělí 40,--Kč
- děti do 18 let 20,--Kč
- důchodci a držitelé průkazu ZTP 30,--Kč


Sankční poplatky

Poplatky z prodlení (vybírají se bez písemné upomínky) po 2 týdnech po překročení měsíční výpůjční lhůty 5,--Kč


Upomínky
1. upomínka 10,--Kč
2. upomínka 20,--Kč
3. upomínka 40,--Kč
upomínací dopis 80,--Kč

Náhradní čtenářská legitimace 5,--Kč

Ztráta knihy - úhrada ceny knihy
+ úkony spojené s likvidací způsobené škody
- jedna knihovní jednotka 20,--Kč
- jeden časopis 5,--Kč


Dílčí poškození knihovní jednotky od 10,--Kč a výše podle stupně poškození
Pokození vazby knihy 50,--Kč a výše podle stupně poškození


Ostatní placené služby 

Manipulační poplatek za Meziknihovní výpůjční službu 15,-Kč + poštovné
Prodej vyřazených knih smluvní ceny